Агенция по геодезия, картография и кадастър

Submitted by:

Projectname:

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Category:

Corporate & Gov

Собствен дизайн и къстъм responsive разработка за Drupal 6 -както и функционалностите ,разработени от инж. Весела Христоскова като служител на агенцията с подпомагане от други друпалисти .Поради огромния обем информация по- нерискованият метод беше да се работи по темата а не приминаване към 7 и успяхме .

Главен спонсор

Организатор

Media Partner

http://pixelmedia.bg/
ITEventZ   
Kaldata.com