Хикс Прес ЕООД

winner badge

Submitted by:

Projectname:

Корпоативен уебсайт на ДП РВД

Category:

Corporate & Gov

Корпоативен уебсайт на ДП РВД
Последна дата на актуализация: 2016 г.
Drupal 7
Функционалности:
- Стандартни типове съдържания - статични страници, новини, проекти, общесвени поръчки и т.н.;
- Поддръжка на събития и онлайн регистрационни форми за тях ("Дни на отворени врати" с регистрация по дати и брой места);
- Подаване да документи в електронен вид за кандидати за обучени за професията "Ръководител на полети" (http://www.bulatsa.com/atc-application/register), обаботка в бекенд-а, създаване на вътрешни събития за свързаните с процедурата изпити и визуализация на резултатите от тях в профилите на съотвтните потебители;
- Визуализация на услуги "АИП Република България" за определени потребителски роли (съдържанието се доставя от уеб услуга);
- Визуализация на услуги "План за използване на въздушното пространство";

Главен спонсор

Организатор

Media Partner

http://pixelmedia.bg/
ITEventZ   
Kaldata.com