Хикс Прес ЕООД

winner badge

Submitted by:

Projectname:

BePrint

Category:

E-Commerce

Начална дата на проекта: 01.05.2017 - Drupal 7
Пускане на уебсайта: 01.11.2017
Цел на проекта: Осигуряване на среда за създаване на поръчки за различни видове печатни продукти с възможност за прикачване на файлове за производство. Разширен достъп за потребители с опделени роли (рекламни агнеции) и достъп до калкулатори (виртуални машини за печат, покриващи повечето от технологиите) дефинирани с атибути и параметри на продукти. Възможност за създаване на нови калкулатори в рамките на няколко часа (при предварително подготвени параметри за тях).
- Печатни продукти с прекалкулирани цени;
- Печатни продукти с ценови таблици (кат. "За рекламни агенции" - "Дигитален печат" и някой други);
- Продукти с цени на кв. м. "Билбордове", "Банери", "Печат върху плоскости" и някой други от категорията;
- Калкулатори - продукти с базови цени и калкулатори (За рекламни агенции - офсетов печат, ситопечат ...);
- Форма за създаване на визитни картички (основно за ползване от крайни клиенти) с елементарни функционалности и генериране на PDF файл за печат (без да се ползват външни уеб услуги);
- Възможност за прикачване на файлове (за производство) към избран за поръчка продукт;
Достъп до категорията "За рекламни агенции" (за тестов потребител с роля "рекламна агенция")
user:user
pass:user1234
- Отстъпки за потебители с определени роли за продуктите с прекалкулирани цени;
- Времено са забранени плащанията с карти през Борика/УниКредит Булбанк, поради смяна на сметките и сертификатите;
Модулът е тестван, одобрен от УниКредит Булбанк и позволява плащания с директни и отложени авторизации
(в момента е достъпен за потребители с роля administrator);

Главен спонсор

Организатор

Media Partner

http://pixelmedia.bg/
ITEventZ   
Kaldata.com