Фондация "Качество в образованието"

Submitted by:

Projectname:

Институт по качество в образованието

Category:

Social Engagement / NGO

"Институт по качество в образованието" е научно- изследователско звено към Фондация "Качество в образованието" и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" . Фондация "Качество в образованието" е най - новото звено включено екипът на "Институт по качество в образованието", като то работи изцяло за изграждане на системи по управление на качеството за образователна среда.

Институтът е създаден с цел подобряване работата в образователни институции, проучване, анализи, научни разработки, изграждане на обучителни програми и изграждане на стратегически модели в сферата на формалното и неформалното образование.

От 2015г. екипът от специалисти към Института по качество в образованието, надгражда системите за качество и разработва методология за изграждане на умения, без оглед на възраст, пол и минал опит.

Главен спонсор

Организатор

Media Partner

http://pixelmedia.bg/
ITEventZ   
Kaldata.com